Nieuwe secretaris

Laatst bijgewerkt op 29 januari 2023

Tijdens de jaarvergadering van 9 januari 2023 heeft Myrian Keyers haar bestuurstaken neergelegd en de secretariaatsfunctie overgedragen aan Beppie Paquay.
Myrian is 24 jaar bestuurslid geweest van Avanti en heeft bijna even zoveel jaren de taak van secretaris vervuld.
Bedankt Myrian voor jouw enorme inzet al die jaren.
We wensen Beppie veel succes met haar nieuwe taak.